Проекти и програми

"Сръчковците" от 3Г клас и "Творците" от 1А клас по проект "Твоят час"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Учениците от приложните работилници по проект "Твоят час" в 1А клас "Ние сме малки творци" с ръководител Диана Кръстева и "Сръчковци" в 3Г клас с ръководител Биляна Крумова изработиха маски, пейзажи с акварелна техника и изделия.

Учениците от 10б и 11б клас участваха във "Фестивал на науката"

На 11.05 на "Фестивал на науката" учениците от 10б и 11б клас не само посетиха фестивалав София тех парк, но и взеха участие в експериментите под ръководството на "Корпус за бързо гърмене".

Ръководител на групата по проект "Твоят час" - Марина Бозаджиева.

 

Спечелен проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+", КД1

Спечелен проект по програма "Еразъм+" КД1, "Училищно образование." Проектът "По-сигурни днес и утре" дава възможност на учители от всички етапи на образование да участват в обучителни курсове в 5 различни европейски държави, да повишат квалификацията си и успешно да интегрират всички ученици в класната стая, да превърнат обучението в интересно и забавно за всяко дете.

Спечелен проект "Стая на открито" в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г.“

119. СУ  "Акад. Михаил Арнаудов" спечели проект "Стая на открито", подлежащ на финансиране в Кампания "За Чиста Околна среда - 2017". Ще бъде изградена класна стая в двора на училището, където ще могат да се провеждат занятия по Човекът и природата, Околен свят, Изобразителни изкуство, Домашен бит и техника.

Експериментална работа в лабораторията за олимпийци по проект "Твоят час"

3.05.2017
Отворени врати - Факултет по Химия и Фармация на Софийски университет. Ученици от 10б и 11б клас на посещение в лабораториите по: Токсикологиия, Хроматография, ЯМР, Квантова химия и Атомноабсорционна спектроскопия.

4.05.2017
Експериментална работа в лабораторията за олимпиици под ръководството на доц. Л. Христов - ученици от 10б и 11б клас.


Ръководител на групата: Марина Бозаджиева

Страници