Открит урок за използване на метода "кооперативно учене" в час по изобразително изкуство на 4д клас

На 14.04.2021 се проведе открит урок за използване на метода "кооперативно учене" в час по изобразително изкуство на 4д клас. Проявата е част от проект "Онлайн/ офлайн ефективност", който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за БЪлгария". В часа присъстваха учители, преподаващи в 8 клас, които предстои да използват метода както в присъствените часове, така и по време на онлайн занятията. Резултатите от пробирането на метода ще бъдат публикувани в Ръководство.

 

 

 

 

Учебна година: