Проекти и програми

Обучение на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“ - 15.12.2018На 15 декември 2018 успешно приключи последния етап по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Групата бе от 25 педагогически специалисти. Обучението бе на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“ с лектор д-р Виолета Тончева-Златкова. Във всички дейности по проекта взеха участие общо 71 педагогически специалисти от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. 

Обучение на тема "Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“

Първа партньорска среща по проект DROP-IN

На 15 и 16 ноември 2018 г. представители на и119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ и Сдружение Знам и Мога взеха участие в първата партньорска среща по новия проект по КА2 DROP-IN, проведена в По, Франция. Координатори на проекта са нашите френски партньори Pistes Solidaires, а партньорството е съставено от организации от пет европейски държави – Франция, България, Италия, Белгия и Латвия.

Информация за проекта DROP-IN

Ранното отпадане от училище е сериозен социален проблем. Повече от 1 на всеки 10 младежи в ЕС са преждевременно напуснали образователната система. В днешно време младежката безработица в ЕС превишава 40%. Поради тази причина ЕС превърна борбата срещу ранното отпадане от училище в един от своите основни приоритети и има за цел до 2020г. да намали процента на отпадащите ученици до по-малко от 10%.

Първа транснационална среща по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2

Първа транснационална среща по проект REFORM 2018-1-BG01-KA201-047903, програма "Еразъм+" КД2. Координатор на проекта е 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" и Вeржиния Трайкова - педагогически съветник. Партньори по проекта са: Сдружение "Знам и мога" - България, Danmar Computers LLC - Полша, Olympic Training and Consultig LTD - Гърция, CESIE - Италия, Agrupamento de Escolas Jose Estevao - Португалия.

Erasmus Days в 119. СУ!

Представяне на  европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ за учители и ученици в 119. СУ "Акад. МИхаил Арнаудов".


Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.

Представяне на реализирани проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2

Представяне на проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2: "По-сигурни днес и утре" 2017-1-BG01-KA101- 035748 и "Greetings from tomorrow" 2016-1-FR01- KA219-024030_4

Обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци .."

Презентация на обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Участници:

1. Диана Кръстева

2. Ирина Бъчварова

Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци - обучение за начални учители

Обучение за учители от начален етап във връзка с проект "По-сигурни днес утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Обучението се проведе от Диана Кръстева - начален учител и участник в обучителния курс. Бяха споделени методи и техники за включване на деца - бежанци, мигранти и от малцинсвени групи.

Страници