Проекти

Проект "Твоят час" - Традиции във вълшебния бит и фолклор на българите с Диана Кръстева

Участвайки в групата за занимания по интереси ”Традиции във вълшебния бит и фолклор на българите”, която е по проект „Твоят час”, учениците се запознаха с различни материали и техники, които не са застъпени в учебната програма.  Работиха с голямо желание, което допринесе за развитие на творческите им способности и умения за работа в екип. С голямо старание изработиха кукли  в народна носия, пано с български  народни носи, красиви шевици, сурвачки, пъстри килимчета, накити от солено тесто, мартенички, българска керамика. Всичко беше красиво аранжирано в изложбата на работилничка „Сръчковци”.

Активното творческо учaстие на децата възпитава в дух на почит и уважение към всичко българско. Развива творческо мислене и отношение към традициите.

Проект "Твоят час" - група на Биляна Крумова за повишаване нивото на знания

Групата е за повишаване нивото на знания и преодоляването на различни затруднения, детерминирани от редица фактори.

Децата идват с желание и участват в процеса мотивирано.

Ефективността на обучението много бързо дава резултати, поради индивидуалната работа и различните методи на преподаване.

 

Проект "Твоят час" - група за занимания по интереси "Аз пея" с Диана Николова-Иванова

Групата се състои от 11 ученици от 5 и 6 клас. Основна цел на групата е придобиване на вокални навици и прилагането им в солови и групови изяви.

Изяви на групата:

1. Участие в мероприятие на клуб  "Дебати"

2. Участие в новогодишно тържество на Министерство на околната среда по надслов "Яко е да сме еко"

3.Участие в новогодишно тържество на 119 СУ.

Снимките са от новогодишната изява на групата.

Проект "Твоят час" - 3д клас с класен ръководител Анастасия Топчийска

В забързаното си ежедневие рядко спираме, за да обърнем внимание на красотата на нещата, които ни заобикалят. Това се случва и с много от символите на красивата ни столица. Най-вероятно хиляди са хората, които преминават покрай тях ежедневно, но притиснати от времето, те така и не отделят дори секунда за да се възхитят на тяхната величественост.

Учениците от  3Д клас, участващи в проекта "Твоят час", успяха да се преклонят пред най-забележителните места, свързани с историята и държавното устройство на България. Не бяха пропуснати и важни обети от живота и културата на нашата столица.


В палеонтологичния музей децата проявиха огромен интерес към загадъчния свят на част от праисторическите животни, обитавали нашите земи в далечни времена.


В националния археологически музей при БАН се запознаха с материалната и духовна култура на племената и народите, населявали нашите български земи от дълбока древност.

Официално откриване на първи международен обмен на ученици по проект „Поздрави от утрешния ден” (Еразъм+)

На 06.03.2017г в 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" се проведе официалното откриване на Първия международен обмен на ученици по проект "Поздрави от утрешния ден" oбразователна мобилност  (КД 2) на Еразъм +. В нашето училище тази седмица гостуват 12 ученици и 9 преподаватели от Франция, Румъния, Финландия и Италия. Те ще се включат в мероприятия, свързани с темата на срещата "Индустриализация и замърсяване".

Проект „Поздрави от утрешния ден“ /"GREETINGS FROM TOMORROW”/

Проектът „Поздрави от утрешния ден“ /"GREETINGS FROM TOMORROW”/ се осъществява с финансовата подкрепа на „Център за развитие на човешките ресурси“, номинирана Национална агенция за Р България на Е

Malta Experience - участие на Живка Бъбарова в обучителен курс в Малта

През октомври 2016г. г-жа Живка Бъбарова, преподавател по английски език в 119 СУ, взе участие в обучителен курс, проведен в Малта от институт ETI по програма "Учене през целия живот ", подпрограма Erasmus +  с тематична област на обучението "Преподаване на бизнес английски". Курсът беше проведен с помощта на интерактивни методи, чрез сесии/семинари, с приложение на идивидуална работа, работа по двойки и групова работа. Г-жа Бъбарова участва активно в сесиите, в дискусии за стойността и приложимостта на модулите.

Страници