Проекти и програми

Приемане на другите - открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“

Открит урок – „Приемане на другите“ по проект „По-сигурни днес и утре“, програма „Еразъм+“ КД1 с уеници от 9а клас и учител по английски език - Ирина Бъчварова, участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото", проведен в Лимасол, Кипър през периода 21.05.2018 - 25.05.2018.
Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци

Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци. Часът бе проведен от Елина Иванова - учител по английски език и участник в проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая", проведен в Болоня, Италия, 22.10.2017 - 28.10.2017 г.

"Различни. Как да ги приобщим?" - oткрит урок по проект „По-сигурни днес и утре“, „Еразъм+“

Открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“ по програма „Еразъм+“ КД1 – „Различни. Как да ги приобщим?“,проведен с ученици от 10б клас, учител  Силвия Манова - учител по география и участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Education - открит урок по проект "По-сигурни днес и утре", „Еразъм +“ КД1

Education – открит урок по проект "По-сигурни днес и утре" по програма „ Еразъм +“ КД1. Участие взеха ученици от 11а клас. урокът бе преводен от г-жа Теодора Райковска - учител по английски език, участвала в обучителен курс "Деца със специални потребности", провел се в Прага, Чехия, 20.11.2018 - 24.11.2018

Открит урок "Заедно можем" на Симона Кнежевич, проект "По-сигурни днес и утре", "Еразъм+" КД1

Открит урок "Заедно можем" с ученици от 3г клас и Симона Кнежевич - учител по английски език.  Откритият урок е във връзка с участие в проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1.

Обучение за работа с деца със специални потребности - Теодора Райковска

Обучение за учители от гимназиален етап за работа с деца със специлани потребности и нуждата от индивидуален подход към всеки ученик. Проведеното обучение е във връзка с курс "Деца със специални потребности", проведен в Прага, Чехия през перида 20.11.2017 - 24.11.2017, на който взе участие г-жа Теодора Райковска - учител по английски и френски език в гимназиален етап.

Нов метод за обобщаване на информацията - открит урок на Габриела Давидкова в 7Д клас

Час по литература със 7Д клас. Обобщение на изучения материал за автора и произведенията на Иван Вазов. Използва се нов метод за обобщаване на информацията и учениците работят по групи, което прави работата им по-интересна и ползотворна.

Откритият урок е във връзка с участие на Габриела Давидкова, преподавател по български език и литература, в обучение на тема "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая" - Болоня, Италия, 22.10.2017- 28.10.2017, по програма "Еразъм+" КД1.

Седмица, посветена на борбата с тормоза в 119 СУ - инициативи в 4Г клас

В седмицата за борба с тормоза в училище учениците от 4г клас и г-жа Биляна Крумова направиха тениски с любимите им неща, за да се опознаят по-добре и да се научат да бъдат по-толерантни един към друг. Биляна Крумова бе участник в обучителен курс "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая", Болоня, Италия, 22.10.2017 - 28.10.2017 по програма "Еразъм+" КД1.

Страници