Карти за Столична библиотека получиха ученици от 11 и 12 клас

В Деня на библиотекаря, 11 май 2021 година, ученици от 11. и 12. клас получиха карти за Столична библиотека благодарение на националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020, модул „Библиотеките като образователна среда“ към Министерството на образованието и науката. 

Учебна година: