Проекти на учениците от 3д клас на тема "Здравословно хранене" по НП "Заедно в грижата за всеки ученик"

Учениците от 3д клас изготвиха проекти на тема "Здравословно хранене" по националната програма "Заедно в грижата за всеки ученик", Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“. 

Учебна година: