Проект "Твоят час"

Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото

Обучение за учители от прогимназиален етап, проведено от Силвия МАнова - участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018, по проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1.

По време на обучението бяха споделени добри практики за по-доброто разбиране и приемане на различните от нас. Рагледани бяха практически казуси и представени игри, които могат да подпомогнат ежедневната работа на учителите.

"Сръчковците" от 3Г клас и "Творците" от 1А клас по проект "Твоят час"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Учениците от приложните работилници по проект "Твоят час" в 1А клас "Ние сме малки творци" с ръководител Диана Кръстева и "Сръчковци" в 3Г клас с ръководител Биляна Крумова изработиха маски, пейзажи с акварелна техника и изделия.

Учениците от 10б и 11б клас участваха във "Фестивал на науката"

На 11.05 на "Фестивал на науката" учениците от 10б и 11б клас не само посетиха фестивалав София тех парк, но и взеха участие в експериментите под ръководството на "Корпус за бързо гърмене".

Ръководител на групата по проект "Твоят час" - Марина Бозаджиева.

 

Експериментална работа в лабораторията за олимпийци по проект "Твоят час"

3.05.2017
Отворени врати - Факултет по Химия и Фармация на Софийски университет. Ученици от 10б и 11б клас на посещение в лабораториите по: Токсикологиия, Хроматография, ЯМР, Квантова химия и Атомноабсорционна спектроскопия.

4.05.2017
Експериментална работа в лабораторията за олимпиици под ръководството на доц. Л. Христов - ученици от 10б и 11б клас.


Ръководител на групата: Марина Бозаджиева

Участие на рок група Xchange в Cambridge Day 2017

Единадесетият „Ден на Кеймбридж”, който се проведе на 22 април 2017 г. в София, премина изключително успешно и се превърна в истински празник на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Рок групата на 119 СУ "Xchange" спечели наградата на публиката в художествено-музикалното състезание на асоциацията и беше наградена тържествено от търговското аташе на Великобритания – Тим Буисире и от Пол Збили от Кеймбридж Юнивърсити Прес пред няколкостотин учители, родители и гости. 

Страници