Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час": Ученикът в света на книгата, театъра и киното

Проектът е ориентиран към ученици с интерес към литературната наука, кинознанието, театрознанието, визуалните изкуства и медиите. Той въвежда в изключително актуална за съвременната култура проблематика – взаимоотношенията между слово и образ. 


В теоретичен и исторически план се разглежда трансформацията на литературния текст във визуалните изкуства. 

Проект "Твоят час" - Бейзбол с ръководител Данаил Тренев

Бейзболът е игра, която може да се практикува както от деца, така и от възрастни без ограничение във възрастовата граница. Той развива не само физическите качества у практикуващите го, но е и много високо интелектуална игра, която изисква пъргав ум и мигновена реакция по време на многобройните създаващи се ситуации в играта. Ето защо милиони хора по света го практикуват на професионални или аматьорски начала, без възрастови ограничения. В момента бейзболът е разпространен по цял свят, като непрестанно привлича нови почитатели.

Проект "Твоят час" - Традиции и фолклор на българския народ с Димитринка Трантеева

"Традиции и фолклор на българския народ". Основната цел е възпитание на учениците в дух на родолюбие и патриотизъм, запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи. Снимките са от занимания, свързани със зимните и пролетни празници в календара на българина, свързаните с това обреди и традиции. Изработените изделия са съобразени с тематиката и са подходящи за децата.

Проект "Твоят час" - "Обичам те, родино!", 3е клас с ръководител Мария Гърбева

Името на проекта, по който работим с учениците от 3Е клас, е "Обичам те, родино!"


Темите, които разгледахме с децата за един месец, са следните:


"Пред картата на нашата родина" - от 13.02.2017 г. до 17.02.2017 г. Учениците се научиха да се ориентират по географската карта на България чрез условни знаци, цветове и посоки. Разгледахме някои от градовете и забележителностите в нашата страна (снимки 6 и 7, 11 и 12)


"Реките в България" - от 20.02.2017 г. до 24.02.2017 г. Третокласниците се запознаха чрез презентация с някои от големите реки в България. В последния час децата изработиха апликация на река с рибки. (снимки 13, 14, 15 и 16)


"Аз се гордея, че съм българин!" - 01.03.2017 г. С учениците посетихме Националния Военноисторически музей, където разгледахме експонатите, свързани с българската и европейската военна история. (Снимки 1, 2, 3, 4)


"Планините в България" - 06.03.2017 г - 10.03.2017 г. С децата разгледахме планините в България. Поставена им беше задача да направят проекти по темата, като намерят информация със снимки за планините: Рила, Пирин, Родопите, Люлин, Витоша, Сакар. (Снимки 5, 8, 9, 10)

Проект "Твоят час" - "Обичам да творя" с ръководител Наталина Шулева

“Твоят час”

“Обичам да творя” - занимания по интереси

Ръководител: Наталина Шулева

Тема: Моят първи проект

Тема на проекта: Да си направим театър

Цел: Изработване на сцена, постер, кукли.

Работа в екип; Спазване правила за поведение при екипна работа.

Дейности по изпълнение на проекта:

1. Определяне на екипи, участници;

2. Намиране на кратък текст (народна приказка, откъс от приказка);

3. Обсъждане и постигане на съгласие при избор на :

начин на представяне на текста-като куклен театър или като театър на маса;

кукли, които трябва да се изработят за сцената;

материали, които са необходими за изработване на куклите.

4. Рисунка на куклата, която искаме да направим, постер

5. Направа на кукли

6. Изработване на сцена, декори. Избор на музика

7. Подготовка за кратко представяне с участието на всички екипи.

8. Организация на представлението.

9. Представление

10. Самооценка и оценка

Резултати

Каква беше нашата обща цел?

Какви задачи си поставихме?

Какво направихме? 

Какво ни хареса и какво не ни хареса в работата на екипите, какво ни затрудни?


Играчки; Фантастични образи от дъното на морето; Натюрморт от пластилин;  Цветя от  пластилин

Проект "Твоят час" - "Футболни звезди" с ръководител Андрей Андреев

В извънкасланата дейност „ Футболни звезди“ взимат участие ученици от 5-ти клас. Заниманията се провеждат на спортните площадки или физкултурните салони на училището.  Състоят се в усвояване и усъвършенстване на технически и тактически елементи от футболната игра. Учениците развиват физическите си качества, възприемат необходимстта от активно занимание със спорт и водят здравословен начин на живот. Участват във футболни мачове и турнири за постигане на емоционално задоволство. Всички ученици, включени в дейността, посещават заниманията редовно и участват с голямо желание.

Проект "Твоят час" - Традиции във вълшебния бит и фолклор на българите с Диана Кръстева

Участвайки в групата за занимания по интереси ”Традиции във вълшебния бит и фолклор на българите”, която е по проект „Твоят час”, учениците се запознаха с различни материали и техники, които не са застъпени в учебната програма.  Работиха с голямо желание, което допринесе за развитие на творческите им способности и умения за работа в екип. С голямо старание изработиха кукли  в народна носия, пано с български  народни носи, красиви шевици, сурвачки, пъстри килимчета, накити от солено тесто, мартенички, българска керамика. Всичко беше красиво аранжирано в изложбата на работилничка „Сръчковци”.

Активното творческо учaстие на децата възпитава в дух на почит и уважение към всичко българско. Развива творческо мислене и отношение към традициите.

Проект "Твоят час" - група на Биляна Крумова за повишаване нивото на знания

Групата е за повишаване нивото на знания и преодоляването на различни затруднения, детерминирани от редица фактори.

Децата идват с желание и участват в процеса мотивирано.

Ефективността на обучението много бързо дава резултати, поради индивидуалната работа и различните методи на преподаване.

 

Проект "Твоят час" - група за занимания по интереси "Аз пея" с Диана Николова-Иванова

Групата се състои от 11 ученици от 5 и 6 клас. Основна цел на групата е придобиване на вокални навици и прилагането им в солови и групови изяви.

Изяви на групата:

1. Участие в мероприятие на клуб  "Дебати"

2. Участие в новогодишно тържество на Министерство на околната среда по надслов "Яко е да сме еко"

3.Участие в новогодишно тържество на 119 СУ.

Снимките са от новогодишната изява на групата.

Проект "Твоят час" - 3д клас с класен ръководител Анастасия Топчийска

В забързаното си ежедневие рядко спираме, за да обърнем внимание на красотата на нещата, които ни заобикалят. Това се случва и с много от символите на красивата ни столица. Най-вероятно хиляди са хората, които преминават покрай тях ежедневно, но притиснати от времето, те така и не отделят дори секунда за да се възхитят на тяхната величественост.

Учениците от  3Д клас, участващи в проекта "Твоят час", успяха да се преклонят пред най-забележителните места, свързани с историята и държавното устройство на България. Не бяха пропуснати и важни обети от живота и културата на нашата столица.


В палеонтологичния музей децата проявиха огромен интерес към загадъчния свят на част от праисторическите животни, обитавали нашите земи в далечни времена.


В националния археологически музей при БАН се запознаха с материалната и духовна култура на племената и народите, населявали нашите български земи от дълбока древност.

Страници