"Сръчковците" от 3Г клас и "Творците" от 1А клас по проект "Твоят час"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Учениците от приложните работилници по проект "Твоят час" в 1А клас "Ние сме малки творци" с ръководител Диана Кръстева и "Сръчковци" в 3Г клас с ръководител Биляна Крумова изработиха маски, пейзажи с акварелна техника и изделия.

Учебна година: