Проект "Твоят час" - рисуване на животни по натура в Природонаучния музей

Ръководител на групата: Светлана Караджова

Учебна година: