Експериментална работа в лабораторията за олимпийци по проект "Твоят час"

3.05.2017
Отворени врати - Факултет по Химия и Фармация на Софийски университет. Ученици от 10б и 11б клас на посещение в лабораториите по: Токсикологиия, Хроматография, ЯМР, Квантова химия и Атомноабсорционна спектроскопия.

4.05.2017
Експериментална работа в лабораторията за олимпиици под ръководството на доц. Л. Христов - ученици от 10б и 11б клас.


Ръководител на групата: Марина Бозаджиева

Учебна година: