Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото

Обучение за учители от прогимназиален етап, проведено от Силвия МАнова - участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018, по проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1.

По време на обучението бяха споделени добри практики за по-доброто разбиране и приемане на различните от нас. Рагледани бяха практически казуси и представени игри, които могат да подпомогнат ежедневната работа на учителите.

Учебна година: