Проект 'УСПЕХ'

Стартират занятията по проект "УСПЕХ"

От 15 октомври 2012 година продължават занятията по клубове и различни извънкласни дейности , по проект на Министерството на образованието младежта и науката -  "Успех"..

През 2012/2013 учебна година в 119 СОУ са сформирани 49 групи, като в тях ще вземат участие 504 ученици.

Всички занятия са безплатни за учениците и реализирането им е финансирано от проекта.