Проекти и програми

Заключителна среща по проект REFORM 2018-1-BG01-KA201-047903

Партньорите по проект REFORM 2018-1-BG01-KA201-047903, програма ЕРАЗЪМ+; KД2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;Стратегически партньорства в сферата на училищното образование, проведоха заключителната си среща онлайн, на която бяха обсъдени начините за провеждане на заключителните събития във всяка една от страните и постигнатите до момента резултати.

Участие взеха представители на всяка от една от организациите от България, Италия, Полша, Румъния и Португалия.

Обучение по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2 в Авейро, Португалия

В периода 10-14 февруари 2020 са проведе обучение по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2 в Авейро, Португалия. Бяха представени всички одобрени практики за кариерно консултиране, които ще бъдат част от методика, която се подготвя. Обуени са и учители от всички страни-партньори, които ще могат да провеждат кариерно ориентиране със своите ученици.

Галерия

Европа в моето училище - проект на ученици от 12Б клас с класен ръководител Силвия Манова

Учeници от 12 б клас на 119 СУ. "Акад. М. Арнаудов" с класен ръководител Силвия Манова представят работата си по проект "Европа в моето училище". Целта им е да запознаят учениците с ЕС, неговите ценности, правата и възможностите, които предоставя на своите граждани, независимо в коя държава живеят. Видеоклипът, които е заснет по време на представянето на проекта в различните класове, ще представи училището и в състезанието "ЯН АМОС КОМЕНСКИ", организирано от  Европейската комисия.


Групова работа по проект "DROP'IN"

В  периода ноември – декември 2019 г. с учениците на възраст от 9 до 16 г. в 119. СУ се проведе различна групова работа, в която се прилагаха техники от заложените по проект DROPI `IN, по програма Еразъм + КД2 с номер 2018-1-FR01-KA201-047884

Част от техниките: „About Me”, “Explore and express a range of emotions”, “Me and We”

Проект Let"s build the city of our future по програма Еразъм+ - LLTP 1 във Франция

Проект Let"s build the city of our future - LLTP 1 във Франция; Еразъм +;ръководители Петя Минчева и Марина Бозаджиева; участници- Мартин Генов 10г; Дона Петрова11г; Надя Зарчева 11а; Бисер Маринков 11в; Розалина Атанасова 9 в; Александър Ефтимов 9 а.

Трета транснационална среща по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2

В Периода 14-15.11.2019 в Палермо, Италия, се проведе Трета транснационална среща по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2 с координатор Вержиния Трайкова. На срещата бяха представени резултатите от проведеното проучване за използвани добри практики за кариерно консултиране в отделните страни в Европейския съюз. Избра се начинът, по който да се структурира бъдещата методология и реализирането на предстоящото обучение през февруари следващата година.

Участие в проект „Гражданско образование в действие“

От 07.11.2019г. в 119 СУ стартира апробация на теми по Гражданско образование за 11 и 12 клас. Заниманията се провеждат по проект с институционалната подкрепа на Министерство на образованието и науката (МОН) и с участието на лектори от фондация „Софийска платформа“ в 12 а клас, в часовете по история и цивилизации и цикъл „Философия“, с преподаватели г-жа Роза Бъчварова и г-жа Зоя Господинова.

Страници