Проекти и програми

Проекти на учениците от 3д клас на тема "Здравословно хранене" по НП "Заедно в грижата за всеки ученик"

Учениците от 3д клас изготвиха проекти на тема "Здравословно хранене" по националната програма "Заедно в грижата за всеки ученик", Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“. 

Среща с Александър Кръстев от "Аз чета" по повод Световния ден на книгата и авторското право

В Световния ден на книгата и авторското право, 23 април 2021 година, учениците от 8 „а“ клас на 119. Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“, град София, се срещнаха с журналиста, създател и главен редактор новини на сайта „Аз чета“, преподавател в Нов български университет и в Софтуерния университет. Лекцията беше на тема „Що е то авторско право и има ли смисъл да го зачитаме?“ и се осъществи по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020, модул „Библиотеките като образователна среда“ към Министерството на образованието и науката. 

 

Открити уроци за използване на метода "Кооперативно учене" по проект „Онлайн/ офлайн ефективност“

В периода 20-22 април 2021 по проект „Онлайн/ офлайн ефективност“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, се проведоха редица открити уроци, в които можехме да наблюдаваме използването на метода "кооперативно учене". Участие взеха ученици от 8 клас и колегите: Теодора Райковска, Симона Кнежевич, Симон Желязков, Мария Ангелова, Мария Янкова и Юрий Боянов. 

Учителите демонстрираха висок професионализъм, майсторско използване на нови методи, умения за фасилитиране на групова работа, изготвяне на критерии за стимулиране на самооценяването на учениците и даването на позитивна обратна връзка.

Учениците от своя страна успяха да се включат в различни групи, изпълнявайки определените им роли, да развият уменията си за презентиране и да се забавляват, докато учат сложни граматически понятия, литературни жанрове и се запознават със световни забележителности.

През следващите седмици очакваме да разберем как може да се реализира "кооперативно учене" в онлайн среда.

Ботев, Левски, Елеонора Българска: Поглед към историята - среща с писателката Неда Антонова

На 22 април 2021 година учениците от 8 „б“ клас се срещнаха с писателката Неда Антонова. Срещата беше на тема „Ботев, Левски, Елеонора Българска: Поглед към историята“ и се осъществи по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020, модул „Библиотеките като образователна среда“ към Министерството на образованието и науката.

По много интересен и увлекателен начин авторката разкри неизвестни за учениците факти от живота на Васил Левски, Христо Ботев и царица Елеонора Българска, представени в нейните исторически романи: „Първият след Бога. Любовта и смъртта на Васил Левски“, „Неговата любима. Ботев и Венета – баладата на века“, „Царица Елеонора Българска“ и новата и книга от 2020 година - „Безмълвие“ за живота на Паисий Хилендарски.

Открит урок за използване на метода "кооперативно учене" в час по изобразително изкуство на 4д клас

На 14.04.2021 се проведе открит урок за използване на метода "кооперативно учене" в час по изобразително изкуство на 4д клас. Проявата е част от проект "Онлайн/ офлайн ефективност", който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за БЪлгария".

Стратираха дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Стратираха дейности по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е с продължителност 35 месеца. 

Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от Ковид-19. Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

Проект REFORM: Практики за кариерно консултиране

В канала на Сдружение "Знам и мога" - партньори по проект REFORM № 2018-1-BG01-KA201-047903 са публикувани видеа с практики за кариерно консултиране, които могат да се използват свободно от класни ръководители и учители.

Онлайн/ офлайн ефективност - проект в партньорство с фондация "Америка за България"

На 4 януари 2021 г. в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ стартира реализирането на проект „Онлайн/ офлайн ефективност“. Проектът е спечелен в конкурс „Онлайн учене“ и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

По-малко стрес повече успех - нов спечелен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1

През 2020 г. 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" спечели още един проект по програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, сектор "Училищно образование" - "По-малко стрес повече успех" 2020-1-BG01-KA101-078245. Проектът е с продължителност 12 месеца и е насочен към намаляване стреса сред педагогическите специалисти и предотварятяване синдрома на професионално прегаряне (бърнаут).

Виртуална среща по проект REFORM – Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране в училище

На 27.01.2021 се проведе виртуална среща по проект REFORM – Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране в училище № 2018-1-BG01-KA201-047903, програма ЕРАЗЪМ+; KД2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. 

Страници