Проекти и програми

Вътрешноучилищна квалификация с учителите от начален етап на тема "Европейско училище за всички деца"

На 18.10.2021 г. в 119. СУ се проведе вътрешноучилищна квалификация с учителите от начален етап на тема "Европейско училище за всички деца". Обучението е във връзка с реализирането на проект "Аз мога - ти можеш", който е съфинансиран от програма "Еразъм+". Бяха представени различни образователни игри и полезни електронни ресурси за приобщаване на учениците в класната стая. 


Вътрешноучилищна квалификация на тема "Идентифицирайте скрития талант в класната стая"

Михалина Господинова и Ирина Филипова на 14.10.2021 проведоха вътрешноучилищна квалификация на тема "Идентифицирайте скрития талант в класната стая". Обучението е по проект "Аз мога - ти можеш", съфинансиран от програма "Еразъм+".

Обучение на тема "Методи за приобщаващо образование в класната стая" по проект " Аз мога - Ти можеш"

Обучение на тема "Методи за приобщаващо образование в класната стая" по проект " Аз мога - Ти можеш", организирано от Диана Кръстева и Албена Янчева за преподаватели от начален етап.

Обучението бе проведено на 09.10.2020 г. Бяха споделени различни методи и добри практики за приобщаващо образование. Учителите, които взеха участие, бяха включени в различни активности. В дискусионна форма се обсъдиха много теми и имаше обмяна на опит.


Доставена техника по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В 119. СУ е доставена техника по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Има налични лаптопи както за ученици, така и за учители.

Обучение за разработване на учебно съдържание по метода "разбиране чрез дизайн"

Учители от столичното 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ участваха в обучение за разработване на учебно съдържание по метода "разбиране чрез дизайн". Обучението е част от проекта "Онлайн/ офлайн ефективност" и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Обучението е с практическа насоченост и беше водено от заместник-директора на Немската езикова гимназия "Гьоте" в Бургас Петя Петрова. 

 

Участниците споделиха и опита на гимназията от провеждането на проектни седмици - иновация, която е най-мащабна за страната.

Страници