Родителите на 7. Ж клас взеха участие във втора среща по националната програма "Заедно за всяко дете"

Родителите на 7.Ж клас взеха участие във втората среща по Национална програма "Заедно за всяко дете". Чрез различни активности преминахме през темата: "Тийнейджърите - в търсене на огледала и пътеводители. Изкушения, тревоги, експерименти." Напътстваше ни Радослава Беева, психолог консултант с дългогодишен опит в работата от перспективата на всички участници в образователния процес - ученици, учители и родители. Събрахме спомените за собствените си тревоги, опити, грешки и доверени близки. Поставихме се на мястото на децата си, споделихме ценен личен опит във връзка с родителските предизвикателства в тази трудна възраст. Макар времето и ежедневието им днес да са различни, най-важните нужди на децата остават непроменени - да бъдат свободни, изслушвани, подкрепяни и обичани.

Учебна година: