Наши ученици присъстваха на "Среща на поколенията" по повод празника на българските Военновъздушни сили

По покана на Управителния съвет на фондация "Български Военновъздушни сили" стартира участието на училището ни в националната програма "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия". Наши ученици присъстваха на "Среща на поколенията" по повод празника на българските Военновъздушни сили, проведено във Военна академия "Г. С. Раковски". Ръководители: Албена Недялкова, Роза Бъчварова, Николай Колев.

Учебна година: