Приятелска волейболна среща между 12. СУ и 119. СУ - представителна изява по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“