Родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас

На 19 декември се проведе родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас. Родителите на учениците сътвориха лични подаръци за своите деца. Водещ на работилничката беше художникът Петър Пиронков. И ние, учителите, също бяхме част от творящите. Родителските срещи могат да бъдат забавни и различни. С техните творби пожелаваме на всички светли празници!

Учебна година: