"Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" - родителска среща в 7Ж клас

На 14 декември в 7.Ж клас се проведе родителска среща на тема "Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" по Национална програма "Заедно за всяко дете". Изготвена беше анкета в два варианта, която ученици и родители попълниха електронно преди срещата. Получените отговори дадоха възможност за интересен паралел между нагласите и очакванията на възрастните и тези на самите деца. Гостуваха ни двама представители от Асоциация "Родители", които споделиха ценен опит и под формата на игра и дискусия насърчиха родителите да се вгледат по-внимателно в децата си, във взаимоотношенията си с тях. Бащите и майките на седмокласниците обсъдиха някои от предизвикателствата, пред които често се изправят, и взаимно си помогнаха с идеи и предложения за справяне в тази толкова трудна възраст и тази толкова важна за всички година.

Учебна година: