2018-2019

Протокол от заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществна поръчка с предмет "Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците 1-4 клас"

Представяне на проект REFORM по програма "Еразъм"+" КД 2

Представяне на проект REFORM по програма "Еразъм"+" КД 2. Координатор на проекта е 119.СУ" Акад. М. Арнаудов " с партньори Сдружение "Знам и мога" - България, Danmar Computers LLC - Полша, Olympic Training and Consultig LTD - Гърция, CESIE - Италия, Agrupamento de Escolas Jose Estevao - Португалия.

Участие на 2.в и 2.г в "Походът на книгите"

Участие на второкласниците на г-жа Таня Павлова и г-жа Виктория Миланова в националната инициатива за насърчаване на четенето при децата "Походът на книгите". На 15 април в салона на читалище "Н.Хайтов 1936" те направиха истински "Маратон на четенето"!

Представяне на детската книжка "Хоботчо” на изд. "Потайниче" пред 5.в, 5.г и 5.ж клас

На 17.04.2019 г. на учениците от 5.в, 5.г и 5.ж клас гостуваха авторите на детската книга "Хоботчо" на изд. "Потайниче": автор - Ценка Кучева, редактор - Натали Пачеджиева и художник - Весела Кучева. 

Децата с интерес четоха, разглеждаха книгата и без притеснения задаваха въпроси към прекрасните ни гости.

Отговорници: Паола Дунчева, Гергана Бенева и Мария Казакова

Страници