2018-2019

Представяне на проект „ЕcoMix” в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

На 24.04.2019 г. 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ организира представяне на проект „ЕcoMix”, който е свързан с темата за опазването на околната среда. Учениците: Марина Георгиева и София Сахибудин от 8 „б“ клас, с ръководител Вержиния Трайкова – педагогически съветник, се включиха активно в дискусиите и ролевите игри, организирани от домакините.

Младежка академия за здравно образование

От 12.04.2019 до 14.04.2019 г., в творческа къща „Петрохан“ се проведе втори модул на Младежка академия за здравно образование - обучение на обучители по здравно и сексуално възпитание, организирано от Столична община и Българска асоциация за семейно планиране. В обучението участваха: Александра Манолкова и Виктория Драганова от 9 „г“ клас и Зорница Ботева и Ивона Илиева от 9 „б“ клас, с ръководител Вержиния Трайкова – педагогически съветник.

Страници