2018-2019

Литературен фестивал „Пловдив чете 2019“

От 12 до 14 юни 2019 г. учениците от читателски клубове „Бисерче вълшебно“ – „Книголюбители“ – 4 клас и „Книгите – пътят нагоре“ – 9 клас – Занимания по интереси, съгласно Наредба за приобщаващо образование, към 119.СУ „Акад. М. Арнаудов“ град София бяха делегати на литературния фестивал „Пловдив чете – 2019“, по повод „Пловдив – Европейска столица на културата - 2019“. Учениците представиха училището в Националната представителна среща на читателски клубове „Бисерче вълшебно“. Посетиха срещи с детските писатели: Мая Дългъчева, Хюс Кайер, Нели Маргаритова, Божана Апостолова, Виктор Самуилов. Участваха в Работилници с художниците Капка Кънева и Дамян Дамянов. Бяха в печатницата „Жанет 45“ и се запознаха с професиите, свързани с книгоиздаването. С помощта на председателката на съвета на Фондация „Детски книги“ – Валентина Стоева, се научиха как да разпознават качествената съвременна книга за деца. Разходиха се в старата част на град Пловдив.

Представителна изява на групата по "Приложна математика" - 7. клас

С представяне на проекти, ролеви игри и изработка на геометрични табла приключиха часовете на групата по „Приложна математика“ – VII клас. Учениците работиха с интерес и усърдие, самостоятелно и на групи. Обогатиха математическата си култура и изградиха навици за приложението и в различни области от живота.

Страници