2018-2019

Протокол от заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществна поръчка с предмет "Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците 1-4 клас"

Представяне на проект REFORM по програма "Еразъм"+" КД 2

Представяне на проект REFORM по програма "Еразъм"+" КД 2. Координатор на проекта е 119.СУ" Акад. М. Арнаудов " с партньори Сдружение "Знам и мога" - България, Danmar Computers LLC - Полша, Olympic Training and Consultig LTD - Гърция, CESIE - Италия, Agrupamento de Escolas Jose Estevao - Португалия.

Участие на 2.в и 2.г в "Походът на книгите"

Участие на второкласниците на г-жа Таня Павлова и г-жа Виктория Миланова в националната инициатива за насърчаване на четенето при децата "Походът на книгите". На 15 април в салона на читалище "Н.Хайтов 1936" те направиха истински "Маратон на четенето"!

Представяне на детската книжка "Хоботчо” на изд. "Потайниче" пред 5.в, 5.г и 5.ж клас

На 17.04.2019 г. на учениците от 5.в, 5.г и 5.ж клас гостуваха авторите на детската книга "Хоботчо" на изд. "Потайниче": автор - Ценка Кучева, редактор - Натали Пачеджиева и художник - Весела Кучева. 

Децата с интерес четоха, разглеждаха книгата и без притеснения задаваха въпроси към прекрасните ни гости.

Отговорници: Паола Дунчева, Гергана Бенева и Мария Казакова

Участие във втори модул на Младежка академия за здравно образование

От 12.04.2019 до 14.04.2019 г., в творческа къща „Петрохан“ се проведе втори модул на Младежка академия за здравно образование - обучение на обучители по здравно и сексуално възпитание, организирано от Столична община и Българска асоциация за семейно планиране. В обучението участваха: Александра Манолкова и Виктория Драганова от 9 „г“ клас и Зорница Ботева и Ивона Илиева от 9 „б“ клас, с ръководител Вержиния Трайкова – педагогически съветник.

Фокус група по проект Drop’In, програма Еразъм+, КА 2

На 15.04.2019 г. бе организирана фокус група по проект Drop’In, програма Еразъм+, КА 2. Темата, по която се води дискусия, бе "Превенция на ранното отпадане от училище. Нови методи и подходи за мотивация ".

 

Работата на фокус групата бе изключително ползотворна. Обсъждаха се проблемите за ранното отпадане на ученици от учебната система и се дадоха редица предложения за справяне с проблема.

 

Участие взеха представители на различни институции, журналисти и ученици от 119 СУ. Организатори и водещи - Мария Михайлова и Вержиния Трайкова.

 

Страници