Успешно приключи учебната 2018-2019 година в 119 Средно училище

Учебна година: