2018-2019

Представяне на проект „ЕcoMix”

На 24.04.2019 г. 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ организира представяне на проект „ЕcoMix”, който е свързан с темата за опазването на околната среда. Учениците: Марина Георгиева и София Сахибудин от 8 „б“ клас, с ръководител Вержиния Трайкова – педагогически съветник, се включиха активно в дискусиите и ролевите игри, организирани от домакините.

Тайната на нашата пералня - представяне на детската книжка от Елина Кръстева

Защо изчезват чорапите? Отговорът ни разкриха самата Елина Кръстева, авторка на "Тайната на нашата пералня" и Издателство "Потайниче"! Книжката разкрива чорапената мистерия, но в същото време говори за любовта, приятелството и за това, че сме различни.

Използване на платформата Jeopardy в час по английски език с преподавател Т. Райковска

Използване на платформа Jeopardy в час по английски език с преподавател Т. Райковска. Учениците от 12а клас отговаряха на различни по трудност въпроси в няколко категории, печелеха точки и се забавляваха. В края на часа споделиха, че тази платформа е приложима по всички учебни предмети и че с нея ученето е по-приятно и интересно.

Страници