Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците от 1. до 4. клас на 119. СУ"