„Доставка и инсталиране на училищно оборудване – преносими компютри, с необходимия лиценз за управление и технически принадлежности“ за нуждите на 119.СУ „Академик Михаил Арнаудов"