„Доставка и инсталиране на училищно оборудване – преносими компютри, с необходимия лиценз за управление и технически принадлежности“ за нуждите на 119.СУ „Академик Михаил Арнаудов"

Вид: 
Обществени поръчки по ЗОП
Обществени поръчки с публична покана
Категория: 
Активни