Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на учебници за 1, 2, 3, 4, 5 и 6 клас за нуждите на учениците от 119. СУ"