Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина за нуждите на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов"

Вид: 
Обществени поръчки по ЗОП
Обществени поръчки с публична покана
Категория: 
Активни