Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на 119. СУ"

Вид: 
Обществени поръчки по ЗОП
Обществени поръчки с публична покана
Категория: 
Активни