Училищно настоятелство

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство

Основни акценти

за заседание на Училищното настоятелство

05 март 2015 година

1. Отчет за изпълнението на Бюджет 2014 година на 119.СОУ.

2. Приоритети за дейността на Училищно настоятелство 119.СОУ през 2015 година.

3. Определяне на дата за провеждане на общо събрание на Училищно настоятелство 119.СОУ.

4. Разни.

Страници