Училищно настоятелство 119. СУ


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Владимир Христов Колев

2. Евгени Николов Тарасов

3. Емилия Иванова Паламаркова

4. Иван Александров Семков

5. Красимира Николаева Пингелова

6. Пламен Стефанов Йорданов

7. Полина Стефанова Арнаудова

8. Христо Вълов Вълов

9. Янко Илиев Кръндаров

 

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Ремонт на стълбищата на училищните входове

Активно върви ремонт на три от училищните стълбища на 119 СОУ. 
Стълбищата на централният вход на 119 СОУ от към улица "Латинка" 11 и към вътрешния двор, ще бъдат цялостно ремонтирани и обезопасени. 
Ремонтират се и стълбите пред училищния стол. Едновременно с това се изгражда нов вход към малкия корпус и по този начин се създава цяла площадка за представителни изяви. 
Ремонтът на стълбищата към входовете са финансирани от фонд "Аварии" на Столична община и са на обща стойност 6000 лева.

Страници