Училищно настоятелство 119. СУ


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Владимир Христов Колев

2. Евгени Николов Тарасов

3. Емилия Иванова Паламаркова

4. Иван Александров Семков

5. Красимира Николаева Пингелова

6. Пламен Стефанов Йорданов

7. Полина Стефанова Арнаудова

8. Христо Вълов Вълов

9. Янко Илиев Кръндаров

 

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство

Основни акценти

за заседание на Училищното настоятелство

05 март 2015 година

1. Отчет за изпълнението на Бюджет 2014 година на 119.СОУ.

2. Приоритети за дейността на Училищно настоятелство 119.СОУ през 2015 година.

3. Определяне на дата за провеждане на общо събрание на Училищно настоятелство 119.СОУ.

4. Разни.

Дневен ред на заседание на Управителен съвет на училищно настоятелство 119СОУ-14.01.2015г.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
15 януари 2015 година
 
 
1.   Представяне на проекти на ученици от 12 клас.
 
2.   Информация за Коледна благотворителна инициатива на учениците „Деца помагат на деца“.
 
3.   Организационни въпроси.

Благотворителна иницатива "Деца помагат на деца" 2014-а

Благотворителна иницатива "Деца помагат на деца" 2014-а

През месец декември 2014 година  в 119-о СОУ се проведоха поредица от благотворителни прояви.
Те преминаха под мотото "Деца помагат на деца".
В тях се включиха почти всички ученици и учители от училището.
Иницаитивата бе поркрепена от "Училищно настоятелство 119-о СОУ", както и от вички учители.
Средствата събрани от всички прояви са 4100 лева.
Всички средства ще бъдат раздадени на затруднени семейства на деца от 119СОУ в първите дни на 2015година.
 

Дневен ред на заседание на Управителен съвет на училищно настоятелство 119СОУ

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
25 ноември 2014 година
 
 

  1. Представяне на проекти на ученици от 12 клас.

 

  1. Определяне на средства за годишен абонамент на училището за 2015г.

 

  1. Становище за Коледна благотворителна инициатива на учениците.

 

  1. Организационни въпроси.

Дневен ред за заседание на Училищното настоятелство - 30.06.2014г. от 18,30ч.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
30 юни 2014 година
18,30 часа
 
 
 

  1. Реконструкции и ремонти през летния период на 2014 година.

 

  1. Други организационни въпроси.

Страници