Училищно настоятелство

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Дневен ред на заседание на Управителен съвет на училищно настоятелство 119СОУ-14.01.2015г.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
15 януари 2015 година
 
 
1.   Представяне на проекти на ученици от 12 клас.
 
2.   Информация за Коледна благотворителна инициатива на учениците „Деца помагат на деца“.
 
3.   Организационни въпроси.

Благотворителна иницатива "Деца помагат на деца" 2014-а

Благотворителна иницатива "Деца помагат на деца" 2014-а

През месец декември 2014 година  в 119-о СОУ се проведоха поредица от благотворителни прояви.
Те преминаха под мотото "Деца помагат на деца".
В тях се включиха почти всички ученици и учители от училището.
Иницаитивата бе поркрепена от "Училищно настоятелство 119-о СОУ", както и от вички учители.
Средствата събрани от всички прояви са 4100 лева.
Всички средства ще бъдат раздадени на затруднени семейства на деца от 119СОУ в първите дни на 2015година.
 

Дневен ред на заседание на Управителен съвет на училищно настоятелство 119СОУ

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
25 ноември 2014 година
 
 

  1. Представяне на проекти на ученици от 12 клас.

 

  1. Определяне на средства за годишен абонамент на училището за 2015г.

 

  1. Становище за Коледна благотворителна инициатива на учениците.

 

  1. Организационни въпроси.

Дневен ред за заседание на Училищното настоятелство - 30.06.2014г. от 18,30ч.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
30 юни 2014 година
18,30 часа
 
 
 

  1. Реконструкции и ремонти през летния период на 2014 година.

 

  1. Други организационни въпроси.

Дневен ред на заседание на "Училищно настоятелство 119 СОУ"-11.02.2014г.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
11 февруари 2014 година
 
 

  1. Представяне на изпълнението на Бюджет 2013 година на 119.СОУ.

 

  1. Становище за оборудване на кабинети в малък корпус и закупуване на чинове и маси за учениците.

 

  1. Организационни въпроси.

 

Страници