Училищно настоятелство

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Резултати от коледната благотворителна инициатива

Ежегодно два пъти в годината по решение на ученическия съвет се организират благотворителни базари. Традиционно в тях с огромно желание се включват повечето ученици от 1 до 12 клас. Освен красивите  предмети, които децата изработват със своите преподаватели,  в благотоворителността се включват и семействата, като помагат на децата си да приготвят сладкиши.

Страници