ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИЯ: 27.02. - 13.03.2018 г.