Заповед за изплащане на стипендии на ученици за втори срок на учебната 2017-2018