Реализация на випуск 2011

Информация

за реализацията на учениците, завършили седми клас 

в 119 СОУ през юни, 2011 година

 

По-голямата част от учениците от трите седми класа, завършили 119 СОУ са продължили гимназиалното си образование главно в общообразователни училища:

Американски колеж

Основните езикови гимназии в София

Математическите гимназии в София

22 СОУ, 32 СОУ, 133 СОУ, 35 СОУ, 18 СОУ, 31 СУЧЕМ, 119 СОУ

Около 20 % от тях са предпочели професионалното образование, като са избрали:

Национална Търговско Банкова Гимназия

Национална Гимназия по Полиграфия и Фотография

ПГ по Телекомуникации

Технологично Училище „Електронни системи”

Национална Финансово Стопанска Гимназия

ПГ по Текстил

Тази учебна година три пъти повече наши седмокласници продължават 8ми клас в 119 СОУ, в сравнение с броя им през последните пет години. 

 

 

 

Информация

за реализацията на учениците, завършили дванадесети клас 

в 119 СОУ през юни, 2011 година

 

Нашите зрелостници в най-голяма степен избират да станат студенти на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – 35 % от всички кандидат-студенти. 

Интересът им е към специалностите:

Икономика

Физика

История

Туризъм

Педагогика

Медицина и други.

Голям е интересът и към Техническите университети в България, УНСС, УАСГ, ЛТУ, МГУ, УБИТ и НБУ.

В условия на криза много малка част от нашите възпитаници съзнателно избират да работят през настоящата година в България или чужбина.