Реализация на випуск 2007

 

Реализация на учениците от

119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”

 

Випуск 2007

 

 

 

 

Над 90 % от завършилите седми клас в 119 – о СОУ са издържали успешно изпитите и са продължават обучението си в желаните от тях средни училища.

В езиковите гимназии / І и ІІ английска гимназия, 9- а френска гимназия, 91 немска гимназия, Американски колеж и 167 испанска гимназия/ са приети двадесет наши ученици.

Петима седмокласници са постъпили в СМГ и НПМГ.

Други предпочетени училища са Търговско- банковата гимназия и Финансово- стопанската гимназия / 6 ученици/, Професионална гимназия „Джон Атанасов” / 4 ученици/, Професионална гимназия по телекомуникации / 3 ученици/.

Наши ученици са в профилираните паралелки на 119 СОУ, 133 СОУ, 31 СОУ, 35 СОУ, 7 СОУ, НГДЕК и др.

Над 60 души от трите паралелки, завършили седми клас през учебната 2006 - 2007 година са успели да осъществят желанията си и да попаднат в предпочетеното от тях престижно училище.

 

Над 85 ученици от петте паралелки, завършили 12 – и клас през учебната 2006 – 2007 година са приети в държавни и частни висши учебни заведения у нас, в страните от ЕС и САЩ.

Двадесет наши ученици са студенти в ТУ – София, 15 души ще се обучават в УНСС , в различни специалности на СУ „Св. Климент Охридски „ са приети 14 наши ученици.

Наши зрелостници са се ориентирали и към ВХТИ – София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Югозападния университет в Благоевград, ВЛТУ и НСА.

В НБУ ще продължат обучението си осем бивши наши възпитаници.