Реализация на випуск 2005

КАК УЧЕНИЦИТЕ ОТ 119 СОУ, ЗАВЪРШИЛИ СЕДМИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 2004/2005 УЧЕБНА ГОДИНА, ПРОДЪЛЖАВАТ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ

От общо завършили 70 ученика в 12ти клас, 63 са студенти в държавни и частни висши учебни заведения, в това число: 14 души в Софийски университет "Св. Климент Охридски", 14 души в Технически университет, София, 8 души в УНСС, София

Наши ученици са студенти в Лесотехнически университет, СофияНационална спортна академия "Васил Левски"Югозападен университет "Неофит Рилски", БлагоевградМГУ "Иван Рилски", СофияНов български университет, Британски университет, София, Висше училище по застраховане и финанси

Наш ученик - Ивайло Василев е приет с най-висок успех в специалност медицина на Медицинска академия, София. 


През учебната 2004-2005 година 94 ученици завършиха 7ми клас в 119 СОУ”Академик Михаил Арнаудов”.
От тях 76 ученика бяха приети в езикови гимназии, профилирани паралелки на СОУ и професионални гимназии.
Една част от нашите ученици продължават образованието си както следва в:

-Националната –природоматематическа гимназия – 4;
-Американски колеж –София – 4;
-Първа английска гимназия – 4;
-Софийска математическа гимназия- 3;
-91 Немска езикова гимназия – 2;
-164 Испанска езикова гимназия – 5;
-Софийска гимназия по електроника – 5;
-Финансово-стопанска гимназия – 4;
-Строителен техникум”Христо Ботев” - 5