Реализация на випуск 2006

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 119 – о,

ЗАВЪРШИЛИ СЕДМИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ПРЕЗ

2005 – 2006 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

 

І.  Общ брой на учениците, завършили 7 клас – 72

ІІ. Приети по Наредба 11 в профилирани гимназии и паралелки 53 ученици.

ІІІ. Разпределение на приетите ученици по видове гимназии:

Американски колеж -1

НПМГ -      1

І АЕГ   –     1

9 ФЕГ   –    2

91 НЕГ  –   2

164 ИЕГ  -  2

Профилирани паралелки в други училища – 27

НТБГ   -      2

НФСГ  -      3

ТУЕС   -      3

Училища по изкуствата – 2

Частни училища – 2

Други професионални гимназии – 6

 

 

 

ІV. Общ брой на зрелостниците, завършили през учебната 2005 – 2006 г. – 111

V. Общ брой на приетите в държавни и частни университети – 79

VІ. Разпределение на приетите ученици по видове висши учебни заведения:

СУ  -         19

УНСС –     5

ТУ    -        13

ХТМУ  -    3

ЛТУ      -    5

НАТФИЗ  - 2

Висше транспортно училище – 2

УАСГ -        1

МА     -         2

          10.   МГУ   -        2

          11.   Университети извън София – 6

          12.   Колежи  -     3

          13.   Международно висше бизнес у–ще – Ботевград – 3

          14.   Университети в други държави - 4