Реализация на випуск 2009

 

Реализация на зрелостниците, завършили 12-и клас през учебната 2008 – 2009 година в 119 СОУ 

Малко над 100 ученици успешно завършиха средното си образование като успешно положиха Държавни Зрелостни Изпити през месеците май и септември на 2009 година.

От новата академична година 30 наши ученици са вече студенти в Софийски Университет „Свети Климент Охридски” в специалностите психология, право, география, филологии, екология, комуникации, мениджмънт и други.

Единадесет наши зрелостници продължават висшето си образование в УНСС. В Технически Университет София следват 15 наши ученици. Четирима зрелостници са избрали следване в чужбина – Дания, Холандия, Великобритания. Други предпочитани български университети за нашите ученици са: Минно-геоложки университет, Варненски свободен университет, Химикотехнологичен и металургичен университет – 5 ученици, Университет по архитектура, строителство и геодезия – 4 ученици, Национална спортна академия – 4 ученици, Нов Български Университет – 5 ученици, Международно висше бизнес училище, Висше училище по застраховане и финанси, Югозападен университет „Свети Иван Рилски”, Национална Академия по Театрално и Филмово Изкуство „Кръстьо Сарафов”, бизнес колежи и други.

Дванадесет души от петте паралелки, завършили дванадесети клас пред учебната 2008 – 2009 година не са участвали в кандидатстудентската кампания.

 

Реализация на учениците, завършили 7-и клас през учебната 2008 – 2009 година в 119 СОУ 

 

 

От завършилите две паралелки седми клас през миналата учебна година 4 ученици са приети в Американски колеж – София; 4 ученици – в 91 Немска езикова гимназия; 4 ученици продължават образованието си в Първа английска езикова гимназия; 3 наши ученици вече се обучават в 9 Френска езикова гимназия; толкова са и учениците, които продължават да усвояват знания в 164 Гимназия с преподаване на испански език.

Общо осемнадесет наши седмокласници / от две паралелки / успешно са реализирали плановете си в най-престижните столични гимназии: Американски колеж, Немска Езикова Гимназия, Английска Езикова Гимназия, Френска Езикова Гимназия, Гимназия с Преподаване на Испански Език.

Наши ученици са приети в Национална природоматематическа гимназия, 73 СОУ, 133 СОУ ”А. С. Пушкин”, частни езикови училища, Национална търговско – банкова гимназия, Гимназия с изучаване на чужди езици „Сесар Вайехо”, 35 СОУ, Техническо училище по електронни системи към Технически университет, София, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”, Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”.

Около 10% от завършилите седми клас избират профилираните паралелки на 119 СОУ; малко повече са записани в така наречената масова паралелка на осми клас.