Онлайн/ офлайн ефективност - проект в партньорство с фондация "Америка за България"

На 4 януари 2021 г. в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ стартира реализирането на проект „Онлайн/ офлайн ефективност“. Проектът е спечелен в конкурс „Онлайн учене“ и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. „Онлайн/ офлайн ефективност“ ще се реализира с ученици от 8 клас и техните учители. Целта е чрез използването на 2 основни метода – „кооперативно учене“ и „разбиране чрез дизайн“ да се изгради у учениците автономност, да се повиши тяхната мотивация за учене, да им се повиши успеха и да се намери практическото значение на изучавания материал. Това е планирано да се осъществи както  дистанционно (в онлайн среда), така и по време на присъствените им занятия. Продължителността да проекта е 12 месеца и след неговото приключване ще бъде издадено ръководство, за да можем да споделим натрупания опит и с други училища в страната.

Учебна година: