Представяне на проект „ЕcoMix” в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

На 24.04.2019 г. 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ организира представяне на проект „ЕcoMix”, който е свързан с темата за опазването на околната среда. Учениците: Марина Георгиева и София Сахибудин от 8 „б“ клас, с ръководител Вержиния Трайкова – педагогически съветник, се включиха активно в дискусиите и ролевите игри, организирани от домакините.

Учебна година: