Резултати от коледната благотворителна инициатива

Ежегодно два пъти в годината по решение на ученическия съвет се организират благотворителни базари. Традиционно в тях с огромно желание се включват повечето ученици от 1 до 12 клас. Освен красивите  предмети, които децата изработват със своите преподаватели,  в благотоворителността се включват и семействата, като помагат на децата си да приготвят сладкиши.

Тази година още в края на месец ноември ученическият съвет взе решение за поредната благотворителна акция като изготви график на провеждащите се мероприятия и начина за разпределяне на събраните средства.

От различни прояви на  коледната благотворителна инициатива през настоящата 2015-а година учениците от 119 СОУ събраха 4816,30 лева.

С тях бяха зарадвани 32 семейства , като им бяха подарени ваучери за храни на стойност от по 100 лева.

На 10 деца без родителска грижа е направен подарък - екскурзия на стойност от 800лева.

В навечерието на Рождество Христово се провеждат тематични конкурси за рисунка, клип, разказ и стихотоврение. Темата тази година беше “Важните неща“ В тях взеха участие повече от 150 ученици . За тяхната активност "Училищно настоятелство 119 СОУ" раздаде награди на стойност от 900 лева ( ваучери за книги), както и много грамоти.

Учебна година: