Ученически съвет

Благотворителна дейност 2012

По инициатива на "Ученически съвет на 119 СОУ" през месец декември ще бъдат реализирани поредица от благотворителни дейности под наслов "За нуждаещите се деца".

 

Проявите имат изцяло доброволен характер.

 

За учениците по начален /1-4 клас/ и прогимназиален /5-7 клас/ етап проявите се провеждат по класове.

 

За гимназиален етап се предвижда следното разпределение:

 

Седмицата на кулинарните предизвикателства е от 3 декември до 7 декември,като проявите са разпределени както следва:

 

3 декември - понеделник - 8 клас;

Стартира КОЛЕДНАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

За седма поредна година в 119 СОУ в средата на месец ноември стартира КОЛЕДНАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА.

Проявата е насочена към всички ученици, желаещи да подпомогнат други деца и ученици в неравностойно социално положение.

Ученическият съвет на 119 СОУ на своята редовна работна среща с Директора на 119 СОУ даде начало на  КОЛЕДНАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА за 2012 година.

През останалото време на месец ноември и през месец декември ще бъдат организирани различни прояви с благотворителна насоченост.

Проведена работна среща на Ученическия съвет с Директора

На 8 октомври се проведе първата за учебната година работна среща на представителите на класовете от гимназиален етап / Ученическия съвет/ с Директора.

На срещата участаваха 28 ученици / от всеки клас по двама/, Марияна Недялкова- помощник-директор за гимназиален етап и Вержиния Трайкова - педагогически съветник.

Бяха представени от директора всички реализирани дейности през летните месеци, за подобряване нивото на образователната равнище в 119 СОУ.

Ученическият съвет бе запознат с предстоящите по-значими събития в училището.

Страници