Одобрен проект от "Училищно настоятелство 119 СОУ"на ученици от 12 клас за осъвременяване на библиотеката