"Лидерът - майстор на влиянието" - обучение за представителите на Ученическия съвет

На 19.10.2017 г. се проведе обучение на тема "Лидерът - майстор на влиянието" за представителите на Ученическия съвет на 119 СУ "Академик михаил Арнаудов". Обучението бе осъществено от специалисти от "Марков колеж", София. Учениците проявиха интерес и активно участие в дискусиите и ролевите игри, като споделиха, че обучението е било много полезно за тях.

Учебна година: